האתר בהקמה

האתר בהקמה

עמכם הסליחה.

תקנון מועדון הטורקיז

תקנון מועדון הטורקיז

חתמו כאן

התקנון

תקנון שימוש במועדון הטורקיז

 

מטרה מטרת תקנון זה הינה להסדיר את השימוש במועדון באופן הוגן ותרבותי לכלל תושבי עתלית.

 תושבים שלא עמדו/יעמדו בקיום התקנון  יישאו בכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מכך וכן לא יוכלו לעשות שימוש עתידי במועדון ופיקדונם יחולט ללא החזר.

כללי

 המועדון הינו אולם בבעלות המועצה האזורית חוף כרמל הממוקם ברח' הזית ומשמש את מזכירות הישוב, ועד הישוב והתושבים לאירועים שונים.

 תנאי מקדים לקבלה ושימוש במועדון הינו חתימה והסכמה באופן בלתי חוזר  לתקנון זה.

פיקדון ודמי שימוש

דמי השימוש במועדון הינם:

לתושבי עתלית: 250 ₪  לאירוע. או 500 ₪ לשבת.

לעסקים/ אירועים הכוללים גביה מהמשתתפים: 400 ₪.

לתושבי המועצה שאינם מעתלית: 400 ₪ ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

פיקדון – מעבר לדמי השימוש יש למסור המחאה על סך 1,000 ₪ או 500 ₪ במזומן לצורך פקדון היה ונגרם נזק כלשהו למועדון או שהמועדון יחזור מלוכלך, הרי שסכום הפיקדון יחולט לטובת וועד הישוב. לפי התעריפים הבאים:

 • החזרת מבנה מלוכלך- 100 ₪
 • אבדן מפתח- 100 ₪
 • נזק לציוד- 250 ₪
 • נזק לקירות- 250 ₪

במידה והנזק גבוה מסכום הפיקדון או מהמחירון לעיל, יישא בעל האירוע בהפרש.

 

 

הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת

(ההצהרה וההתחייבות חלים באופן בלתי חוזר לגבי כל ההתחייבויות גם אם לא נאמר זאת במפורש):

לכבוד: הועד המקומי עתלית

מאת: ___________________( המצהיר והמתחייב):

 1. אני מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר שאני _________________ בעל האירוע ומתחייב להיות נוכח באירוע בתאריך __________ בין השעות ____________ ולדאוג לקיום המפורט להלן.
 2. ידוע לי שהמועדון מיועד לכמות מקסימלית של 70 איש.

אני מצהיר ומתחייב שכמות האורחים באירוע לא תחרוג מ 70 איש.

 1. ידוע לי כי חל איסור על הוצאת כל ריהוט ו/או ציוד מחוץ למועדון.
 2. במידה והאירוע מצריך מערכת הגברה, יש לשמור על מידת רעש סבירה ולא לעבור על תקנות הרעש החדשות.
 3. אני מצהיר ומתחייב לדאוג כי אורחי האירוע לא יחסמו חניות של דיירי הבתים הסמוכים.
 4. אני מצהיר ומתחייב להחזיר את המועדון ואת הרחבה החיצונית נקיים ושטופים ולרוקן את הפחים בתוך המבנה וברחבה לפח האשפה הטמון הסמוך למועדון.
 5. ידוע לי כי חל איסור מוחלט להדביק סרטי הדבקה על הקירות ולנעוץ מסמרים בקירות. (מותר להשתמש אך ורק בלייסטים (בקרשים) הקיימים ובשום פנים ואופן לא לקשור קישוטים לתקרה האקוסטית, לספרינקלרים, למזגן וכדומה).
 6. אני מצהיר ומתחייב להחזיר את המועדון מסודר שטוף ונקי כולל חדרי השירותים והמטבחון.
 7. אני מצהיר ומתחייב לשמור על תקינות הכיסאות והשולחנות ועל ניקיונם ולדווח במקרה של נזק שנגרם לציוד במבנה.
 8. אני מצהיר ומתחייב באו לוודא כי בתום האירוע כל האורות כבויים, החלונות נעולים דלת הכניסה למבנה נעולה, המזגנים כבויים, וכל הקישוטים הוסרו ללא שנגרם נזק.
 9. קבלת מפתח תתבצע לאחר השעה 14:00 אלא אם תואם אחרת.
 10. לאחר השימוש במועדון אני מתחייב להחזיר את המפתח למזכירות עתלית בין השעות 8:00-9:00 למחרת האירוע.
 11. ידוע לי כי חל איסור על הדלקת זיקוקין, מנגל או לגרום לעשן. במידה ויוזעק כיבוי אש ידוע לי כי התשלום יחול עלי.
 12. ימי שישי שבת חל איסור על השמעת מוסיקה החל מכניסת שבת.
 13. השמעת מוסיקה עד השעה 23:00 ובעוצמה סבירה.
 14. אני מצהיר ומתחייב כי האירוע יתקיים בכפוף לתקנות שעת חירום וצווי בריאות העם בנושא הקורונה, כפי שיהיו בתוקף במועד האירוע, ואני נושא במלוא האחריות לקיים את ההוראות הללו לרבות הגבלת מספר המשתתפים באירוע, חובת שמירת מרחק, חובת עטיית מסכות וכן הלאה. למועצה או לוועד המקומי או למזכירות היישוב לא תהיה כל אחריות בנושא זה.
 15. הריני מצהיר ומתחייב לערוך את הביטוחים המתחייבים מאופי השימוש והיקפו. עריכת ביטוחים על ידי המשתמש או העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבות המשתמש על פי תקנון זה או כל דין.
 16. הריני פוטר את הועד המקומי  ואת הבאים מטעם הועד המקומי את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מכל אחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג שהוא המשמש את המשתמש במסגרת השימוש, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לגבי נזק בזדון.

 

מצהיר / מתחייב יהיה אך ורק רק מעל גיל 18!

 

 

 

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;