Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9840035

צור קשר

ayala@hcarmel.org.il

שלח דוא"ל

סמל עתלית מהווה מכלול הזיכרון המקומי של המושבה לאורך השנים, מימי קדם ועד לימינו אנו:

1. גלי הים בתחתית הסמל מסמלים את הים התיכון שלחופו שוכנת המושבה.

2. החומה המקיפה את מרכז הסמל מסמלת את המבצר הצלבני שנבנה בעתלית.

3. החיטה במרכז הסמל מסמלת את אם החיטה שגילה הבוטנאי אהרון אהרונסון בחוות הניסיונות הסמוכה לעתלית.

4. החיטה מקיפה פירמידת מלח במרכז הסמל - מייצגת את חברת המלח שהוקמה בעתלית בשנת 1922 ומאז ועד היום שלובה בחיי המושבה.

atlit abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות