Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9840035

צור קשר

ayala@hcarmel.org.il

שלח דוא"ל

הכנות לקראת פעילות פסח 2017

טיול הכנה ביער עופר לקראת הפעילות הייחודית לפסח בשבוע הבא + הכשרת צוות ההדרכה למחנה פסח במרכז הילדים והנוער של תנועת תרבות לכיתות א-ו בימים ראשון שני 02-03/4


הכנות לקראת פעילות פסח 2017

טיול הכנה ביער עופר לקראת הפעילות הייחודית לפסח בשבוע הבא + הכשרת צוות ההדרכה למחנה פסח במרכז הילדים והנוער של תנועת תרבות לכיתות א-ו בימים ראשון שני 02-03/4


מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם